Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Djayrell Beauty en op alle aanbiedingen en offertes van Djayrell Beauty en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Djayrell Beauty.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk of anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Djayrell Beauty erkend.

1.4 Djayrell Beauty behoud het recht om ten alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen Djayrell Beauty en een klant komt tot stand nadat een bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via de door de klant opgegeven e-mailadres.

2.2 Djayrell Beauty is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Djayrell Beauty dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 – Aanbieding

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is aangegeven.

3.2 Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Djayrell Beauty is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of te annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Djayrell Beauty is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer een product op de website koopt waarbij al eerder is vermeld dat er bijvoorbeeld iets ontbreekt, dan is Djayrell Beauty niet aansprakelijk voor de verdere gevolgen.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle prijzen op Djayrell Beauty zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op Djayrell Beauty zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Djayrell Beauty is gerechtigd ten allen tijden de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevind is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

Artikel 5 – Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van onze verschillende elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een betaling is Djayrell Beauty gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 6 – Levering

6.1 Op Djayrell Beauty genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

6.2 Djayrell Beauty streeft erna om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op Djayrell Beauty te behalen.

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Djayrell Beauty.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

a. Er eerst contact is opgenomen met Djayrell Beauty via het contactformulier hierna ontvangt u een e-mail waarin het retouradres is vermeld. Let op! Vestigingadres is niet het retour adres.

b. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.

c. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket en dit risico hierbij door klant wordt aanvaard totdat Djayrell Beauty het pakket in ontvangst heeft genomen.

7.2 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel, draagt Djayrell Beauty er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Djayrell Beauty behoud zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd alle kosten in rekening te brengen.

7.4 Wegens gezondheidsbescherming en hygiëne redenen is herroeping recht uitgesloten voor de volgende producten:

a. Fashion producten: lingerie, sieraden, handschoenen, kousen, panty’s, slips, strings, badmode, bikini, maskers.

b. Haar Producten:die al geopend zijn zoals shampoos, conditioners etc. En haarextensions.

c. Verder kunnen uitverkoop artikelen niet omgeruild of geretourneerd worden.

d. Aankopen die gedaan worden in de winkel worden NIET meer retour genomen, wegens hygiënische redenen. Er volgt geen geld teruggave.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Djayrell Beauty is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Djayrell Beauty alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Djayrell Beauty behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Djayrell Beauty verplicht enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Op alle producten van Djayrell Beauty geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien:

a. (Zolang) de klant Djayrell Beauty in gebreke is.

b. De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

c. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

d. De garantie wordt alleen gegeven op de aankoop van het haar indien de klant de bijbehorende producten uit de salon heeft aangeschaft, zo niet is er geen garantie op het haar en komt hierdoor te vervallen. Er volgt geen geld teruggave.

e. Alleen bij maatwerken geven wij 6 maanden garantie op fabricage fouten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Djayrell Beauty is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. Lees voor gebruik de aanwijzing op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 11 – Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Djayrell Beauty) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Djayrell Beauty via het contactformulier, hierna ontvangt u een e-mail waarin het retouradres is vermeld. Let op! Vestiging adres is niet retour adres. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering Djayrell Beauty per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Djayrell Beauty het pakket in goede ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door Djayrell Beauty niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

Artikel 12 – Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij Djayrell Beauty, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Djayrell Beauty.

12.2 Djayrell Beauty houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hieronder onze Privacy Policy.

12.3 Djayrell Beauty respecteert de privacy van de gebruikers van de Djayrell Beauty en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.4 Djayrell Beauty maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 13 – Djayrell Beauty Winkel

13.1 Aankopen die gedaan worden in de winkel worden NIET meer retour genomen, wegens hygiënische redenen. Er volgt geen geld teruggave.

13.2 Djayrell Beauty maakt soms gebruik van aktie vouchers, deze afspraken dienen telefonisch gemaakt te worden. Bij niet verschijnen op deze afspraak of te laat dan vervalt de voucher en kan deze niet meer worden ingeruild.

Winkelwagen